P2110003  

唯一一個方型口金終於完成啦,

花了兩日時間去完成,真係做到人都傻。

將來有機會都唔會買方型口金扣,

因為真係超難做!!面布裡布都選用兩隻

唔同顏色的布,面布是白色,裡布

是黑色,因為兩塊布比較細塊所以要用

兩塊唔同顏色的布。

    全站熱搜

    小君 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()