P6250005  

一直都係到諗黑色不織布可以做D咩呢?終於諗到做黑森

瑞士卷,我原先諗住做六件架,不過畫完剪出來形狀

不一,所以剪下畫下最後變成得番三件,不過算啦,

我終於可以清咗手上一塊半的黑色不織布。


    全站熱搜

    小君 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()