CIMG0107  
之前完成了兩款唔同口味布丁,今日介紹第三款布丁,


草莓布丁,
大大粒粒草莓放係布丁上係咪好吸引呢!!!

暫時放住三款布丁先,其他布丁要遲D才放上來。

    全站熱搜

    小君 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()